Mr. Klazien van Zwieten

Auteur

Mr. Klazien van Zwieten

Auteur van:
Het Nieuwe Caribisch – Nederlandse Erfrecht
Wat kan ik bij testament regelen?
Recht? Recht! / Sa Bo Derechi deel 1
Recht? Recht! / Sa Bo Derechi Familierecht
Erven zonder Testament (in Nederland)
Wat kan ik bij testament regelen? (in Nederland)

Mr. Klazien van Zwieten is ruim 25 jaar kandidaat-notaris geweest in Nederland en in Curaçao. Zij heeft zich gespecialiseerd in het erfrecht. Van Zwieten schreef een aantal boeken in Curaçao. Recht? Recht! verscheen eind jaren 90 in Curaçao, het werd vertaald in het Papiaments: Sa Bo Derechi. In 2001 schreef zij een boek over het familierecht, gebaseerd op het in 2001 nieuw ingevoerde Burgerlijk Wetboek in Curaçao. Dit boek werd eveneens in het Papiaments vertaald.

In Nederland schreef zij twee boeken: Erven zonder Testament (2003, herzien 2008) en
Wat kan ik bij testament regelen? (2006, herzien 2011).

Zie http://bepino.nl

Mr. Klazien van Zwieten heeft in Groningen haar rechtenstudie gedaan. Zij is afgestudeerd in de notariële studierichting en in het Nederlands Recht. Daarna is zij bijna 16 jaar als kandidaat-notaris werkzaam geweest op een middelgroot kantoor in Den Haag (Nederland). Naast het beheersen van de algemene praktijk, specialiseerde zij zich in het familierecht, waaronder het erfrecht, en het rechtspersonenrecht, met name in statuten van verenigingen en stichtingen.

Van 1993 tot en met 2000 werkte zij als kandidaat-notaris op het notariskantoor Van der Plank & Roos in Curaçao. In 1995 begon zij in Amigoe en Extra met de rubriek: Recht? Recht! en Sa Bo Derechi om Antillianen voor te lichten op het gebied van het familie- en vermogensrecht. Met name besteedde zij veel aandacht aan het erfrecht.

Op het notariskantoor in Curaçao kwam Mr. Klazien van Zwieten in aanraking met de vele onverdeelde boedels, waarvoor de wet geen praktische oplossing had. In 2007 is met haar inzet de Landsverordening Langdurig Onverdeelde Gemeenschappen in werking getreden, die een praktische oplossing biedt voor de onverdeelde boedels.

Begin 2001 heeft zij de onverdeelde boedel Fleur de Marie in Punda opgelost. Momenteel wordt deze wijk door Monumentenzorg en Stadsherstel gerenoveerd.

Begin 2011 heeft mr. Klazien van Zwieten met haar oud-collega in Curaçao mr. Gerard Roos een notarieel advieskantoor opgezet, gespecialiseerd in het erfrecht en het afwikkelen van nalatenschappen.
Zie http://notaroos.com

Op 1 januari 2012 is in Curaçao het nieuwe erfrecht ingevoerd. Een reden voor mr. Klazien van Zwieten twee boeken te schrijven om de Curaçaoënaar op een eenvoudige manier wegwijs te maken in de nieuwe wetgeving.

In november 2012 verschenen haar boeken Het Nieuwe Caribisch – Nederlandse Erfrecht en Wat kan ik bij testament regelen?