Het Nieuwe Curaçaose Erfrecht

Auteur: Mr. Klazien van Zwieten
met een voorwoord van oud-notaris Mr. Marcel van der Plank

Is een testament noodzakelijk?
Kan mijn vader mij als kind onterven en zijn vermogen aan zijn vriendin nalaten?
Kan ik mijn huis kwijtraken als mijn man een buitenechtelijk kind blijkt te hebben bij
zijn overlijden?

Deze en nog 200 andere vragen in dit boek hebben betrekking op het erfrecht, zoals dat geldt sinds 1 januari 2012. Voor het traditionele huwelijk (man, vrouw en kinderen) is een wettelijke oplossing bedacht. Veel situaties zijn ingewikkelder.
Er is bijvoorbeeld sprake van meerdere huwelijken en kinderen uit verschillende
relaties. Voor deze situaties moet men naar een notaris om de langstlevende
verzorgd achter te laten.

Dit boek is bestemd voor mensen die willen weten wat de gevolgen zijn als ze overlijden en geen testament hebben. Met deze handleiding verdiept u zich in uw persoonlijke omstandigheden. En u gaat na of de huidige wettelijke regels van het erfrecht een testament noodzakelijk maken.

Het doel? Elke burger wegwijs te maken in deze moeilijke materie. Iedereen heeft vroeg of laat met erven te maken.

Het boek is op een heldere en begrijpelijke manier geschreven. Het juridisch taalgebruik is zoveel mogelijk beperkt.

De vormgeving/lay-out van het boek is gedaan door Ivonne Zegveld en
Tim Martina van het bedrijf I-Design, Curaçao.

De omslag is ontworpen door Ivonne Zegveld, Curaçao.