Stichting Ken Uw Recht geeft op verzoek lezingen bij universiteiten, bedrijven en andere organisaties. 

Meer weten?
Neem contact met ons op!


Ken Uw Recht heeft onder meer lezingen gegeven bij:
De vereninging van Makelaars
Advocatenkantoor Soliana, Bonapart & Aardenburg,
KPMG Meijburg Caribbean
Innerwheel

Agenda


28 februari 2013 Lezing over het nieuwe erfrecht voor aanslagregelaars en 

                            inspecteurs van de Inspectie der Belastingen Curaçao

22 februari 2013 Lunch Lezing bij de Vereniging van Penshonado’s

                            Lezing voor Verzekeraars

                                                            ****

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseerde op dinsdag 5 februari 2013 een lezing van Mr. Klazien van Zwieten getiteld: Aanpak van de onverdeelde boedelgronden en het Nieuwe Erfrecht.

Curaçao heeft veel gronden en huizen die op naam staan van iemand die al vele jaren geleden is overleden. De erfgenamen van de overledene zijn meestal niet meer te achterhalen.

In 2007 is er een wet aangenomen die een oplossing biedt om de bewoners op deze gronden de eigendom van hun grond onder hun huis te verlenen. Het onverkoopbare huis wordt daardoor weer verkoopbaar en dus teruggebracht in het economische verkeer.

****

Stichting Ken Uw Recht en de UNA organiseerde op woensdag 28 november 2012 een lezing van Mr. Klazien van Zwieten.

Onderwerp: Wil ik met mijn erfenis wel wat het Nieuwe Erfrecht mij voorschrijft?

Mr. Klazien van Zwieten gaf antwoord op de volgende vragen:
* Hoe vererft de nalatenschap volgens het nieuwe erfrecht?
* Welke afwijkende regelingen kunnen gemaakt worden in een testament?

Kijk hier voor de uitnodiging en reacties van bezoekers