Tweede druk: 'Het Nieuwe Curaçaose Erfrecht' en 'Wat kan ik bij testament regelen?'

Met gepaste trots presenteren wij, binnen een half jaar na het verschijnen van de eerste druk, de tweede druk van de boeken 'Het Nieuwe Curaçaose Erfrecht' en 'Wat kan ik bij testament regelen?' De eerste drukken zijn op enkele punten gewijzigd en een aantal antwoorden zijn verduidelijkt. 

Mr. Klazien van Zwieten: "Het verheugt mij dat ik binnen een half jaar, na verschijning van de eerste druk, al een tweede druk moest voorbereiden. Uit ervaring weet ik dat er veel vraag is naar voorlichting op het gebied van het erfrecht. Maar dat binnen een half jaar van elk boek 1.000 exemplaren zouden zijn verkocht, had ik niet verwacht. Hieruit blijkt wel de enorme behoefte aan gedegen en makkelijk te lezen documentatie die inzicht geeft in het erfrecht, waarmee uiteindelijk iedereen te maken krijgt."

Onlangs overhandigde Klazien van Zwieten de twee boekjes aan de gevolmachtigde minister van Curaçao, mevrouw Marvelyne Wiels. Lees hier het artikel: 'Onwetendheid aanpakken' in het AD.

foto: Nico van der Ven